Disclaimer

De Internationale Hoofdpijnkliniek wil u met deze website informeren over haar kliniek en de behandelingen die daar worden uitgevoerd. Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld, kunnen typefouten of andere onjuistheden niet worden uitgesloten. Daarom stelt de Internationale Hoofdpijnkliniek zich niet aansprakelijk voor de op deze website verstrekte informatie en het gebruik daarvan en voor de gevolgen die deze informatie voor u kan hebben.

Voor informatie over uw persoonlijke situatie of over de situatie van anderen dient u altijd uw behandelend arts te raadplegen.

Deze website kan verwijzen naar andere websites. De Internationale Hoofdpijnkliniek is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie, producten of diensten die op deze websites wordt aangeboden.

De website van de Internationale Hoofdpijnkliniek geeft u de mogelijkheid om inlichtingen in te winnen en een afspraak te maken voor een consult of behandeling. Daarvoor hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden nooit en te nimmer aan anderen ter beschikking gesteld, tenzij op eigen verzoek of op grond van de wet.

De makers van deze website, PollyAnne van Rookhuijzen of andere bij deze website betrokken personen, instellingen of organisaties, dragen eveneens geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie die u aantreft op de websites waarnaar wordt verwezen. De makers van de website beschouwen die websites als slechts informatief van aard. De aansprakelijkheids- en verantwoordelijkheidsbeperkingen welke bovenstaand werden vermeld voor de Internationale Hoofdpijnkliniek gelden eveneens voor de websites waarnaar wordt verwezen.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, zonder schriftelijke toestemming van de Internationale Hoofdpijnkliniek. Persoonlijk gebruik is van deze regel uitgezonderd.

Lees over uw dossier