Dé oplossing voor uw hoofdpijn- en migraineklachten

Wij zijn een zelfstandige hoofdpijnkliniek en gespecialiseerd in een unieke techniek om hoofdpijn en migraine te behandelen, namelijk; de Watson Headache® Approach.

Al meer dan 700 patiënten succesvol behandeld.

Effectief tegen alle
soorten hoofdpijn.

Bent u benieuwd of dit ook voor uw situatie geldt? Klik om de soort hoofdpijn waar u last van hebt of denkt te hebben.

Behandelingen & tarieven

Lees meer over:

Klik   op een soort hoofdpijn waar u meer over wilt lezen.

Tension-type Headache (TTH)

Spanningshoofdpijn (TTH) is wereldwijd het meest voorkomende primaire hoofdpijn type en wordt gekenmerkt door terugkerende hoofdpijn van lichte tot matige intensiteit, bilaterale locatie, drukkende of aanspannende kwaliteit, en geeft geen verergering door routinematige fysieke activiteit. De diagnose is gebaseerd op de voorgeschiedenis van hoofdpijn en de uitsluiting van alternatieve diagnoses, met klinische criteria van the Headache Classification Committee of the International Headache Society.
(Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International classification of headache disorders, 3rd edn. Cephalalgia 2018; 38: 1–211).

Mogelijke onderliggende mechanismen voor TTH zijn: sensitisatievan perifere myofasciale nociceptoren, (ii) sensitisatie van neuronen van de tweede orde op het niveau van de spinale dorsale hoorn/trigeminuskern, (iii) sensitisatie van supraspinale neuronen, en (iv) verminderde anti-nociceptieve activiteit van supraspinale structuren.
(Bendtsen; Central sensitization in tension-type headache-possible pathophysiological mechanisms, Cephalalgia, 2000, 20, 486±508 ).  

Onderzoek toont aan dat zowel migraine als TTH aandoeningen een gemeenschappelijke aandoening hebben; een gesensitiseerde (overgevoelig) hersenstam. De beste aanpak is dan zeker het identificeren van de oorzaak van de sensitisatie van de hersenstam en het elimineren daarvan. Er is duidelijk neuro anatomisch bewijs dat een relatie aantoont tussen de bovenhalswervels en de hersenstam, en het staat vast dat nekspieren, gewrichten en ligamenten pijn naar het hoofd kunnen geven. Tijdelijke reproductie en vermindering van de bekende hoofdpijn bij onderzoek van de bovenste cervicale(nek) structuren bevestigt de betrokkenheid van de nek bij deze hoofdpijn aandoening.

Lees patiënt ervaringen

Migraine met/zonder aura

Klinische kenmerken van migraine met of zonder aura zijn terugkerende hoofdpijnaanvallen met een unilaterale locatie, pulserende kwaliteit, matige of ernstige intensiteit, verergering door gewone lichamelijke activiteit en associatie met misselijkheid, braken, fotofobie en fonofobie.
(Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International classification of headache disorders, 3rd edn. Cephalalgia 2018; 38: 1–211).

Aura komt voor bij ongeveer een derde van de mensen met migraine en wordt gekenmerkt door voorbijgaande focale neurologische symptomen van terugkerende aard die zich geleidelijk ontwikkelen gedurende 5-60 minuten. Patiënten hebben de neiging om stil te liggen in een donkere kamer.

Het zijn niet de bloedvaten! Recent onderzoek heeft aangetoond dat de hersenstam van migrainepatiënten GESENSITISEERD (overgevoelig) is. De hersenstam filtert informatie op weg naar de hersenen, de hersenstam is overgevoelig zodat informatie die er doorheen gaat wordt uitvergroot. De hersenen interpreteren deze informatie dan als een bedreiging, alsof er iets mis is (terwijl dat niet zo is) en hun reactie is het produceren van (hoofd)pijn. Daarom zijn triptanen (meestal voorgeschreven als aanvalsmedicatie) effectief bij het verlichten van migraine(pijn).

De beste aanpak is dan toch om de oorzaak van de overgevoeligheid van de hersenstam te achterhalen en die weg te nemen. Er is duidelijk neuro-anatomisch bewijs dat een relatie aantoont tussen de bovenste nek en de hersenstam, en het staat vast dat nekspieren, gewrichten, ligamenten pijn naar het hoofd kunnen geven. Tijdelijke reproductie en vermindering van de bekende hoofdpijn bij onderzoek van de bovenste cervicale(nek) structuren bevestigt de betrokkenheid van de nek bij deze aandoening.

Lees patiënt ervaringen

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn.... "de mannelijke hoofdpijn" of de suïcidale hoofdpijn is waarschijnlijk de ernstigste vorm van primaire hoofdpijn die bekend is. Deze hoofdpijn wordt gekenmerkt door ipsilaterale hoofdpijn, met pijn gelokaliseerd in en rondom de ogen en slapen met bijbehorende autonome kenmerken. Autonome symptomen, zoals lacrimatie (tranen), conjunctivale injectie (roodheid), rhinorroe, neusverstopping, hyperhidrosis (overmatig zweten) en ooglid-oedeem, treden meestal op aan de ipsilaterale kant van de pijn en zijn in slechts 3% van de gevallen afwezig. Het hebben van bewegingsdrang tijdens een aanval is een typerend kenmerk van clusterhoofdpijn.
(Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International classification of headache disorders, 3rd edn. Cephalalgia 2018; 38: 1–211).

De pathofysiologie van clusterhoofdpijn is nog onbekend, maar gezien het feit dat een deel van de onderliggende aandoening bij clusterhoofdpijn een gesensitiseerde hersenstam is, is het ongetwijfeld krachtiger om de oorzaak van de sensitisatie van de hersenstam te achterhalen. De hersenstam filtert informatie op weg naar de hersenen. Indien de hersenstam is gesensitiseerd, wordt informatie die erdoorheen gaat uitvergroot. Deze normale informatie die wordt uitvergroot, interpreteren de hersenen als een bedreiging, alsof er iets mis is (terwijl dat niet zo is) en de reactie is het produceren van (hoofd)pijn.

Daarom zijn triptanen (meestal voorgeschreven als aanvalsmedicatie bij clusterhoofdpijn) effectief bij het verlichten van clusterhoofdpijn. De triptanen desensitiseren de hersenstam. Maar dat is slechts tijdelijk. De beste aanpak is dan toch om de oorzaak van de sensitisatie van de hersenstam te achterhalen en deze te elimineren. Er is duidelijk neuroanatomisch bewijs dat een relatie aantoont tussen de bovenste nekwervels en de hersenstam, en het staat vast dat nekspieren, gewrichten en ligamenten pijn naar het hoofd kunnen geven. Tijdelijke reproductie en vermindering van de bekende hoofdpijn bij onderzoek van de bovenste nekstructuren bevestigt de betrokkenheid van de nek bij deze aandoening.

Lees patiënt ervaringen

Medication Overuse Headache

Hoofdpijn door overmatig medicijngebruik (MOH) is een secundaire hoofdpijn. MOH komt voor bij > of gelijk aan 15 dagen migraine/hoofdpijn per maand bij patiënten met reeds bestaande hoofdpijn. Het treedt op als gevolg van regelmatig (ten minste 3 opeenvolgende maanden) overmatig gebruik (10 of 15 dagen, afhankelijk van het type geneesmiddel) van geneesmiddelen die worden gebruikt als behandeling voor acute of symptomatische hoofdpijn.
(Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International classification of headache disorders, 3rd edn. Cephalalgia 2018; 38: 1–211).

Deze vorm van hoofdpijn komt het meest voor tussen de 30 en 50 jaar, en vaker bij vrouwen (de verhouding tussen vrouwen en mannen is 3-4:1). De geschatte wereldwijde prevalentie van MOH is ongeveer 3%. Centrale sensitisatieprocessen dragen waarschijnlijk bij tot MOH (5). De hersenstam is gesensitiseerd.
(Vandenbussche N, Paemeleire K , Katsarava Z.  :  The manyfaces of medication-overuse headache in clinical practice.2020 ; 70 : 1021 – 1036).  

Het meest belangrijk in deze is de informatie voorziening naar de patiënt. Voorlichten dat er sprake is van overmatig gebruik van acute aanvalsmedicatie. Veel patiënten hebben al vaker geprobeerd de medicatie af te bouwen of zijn zelfs helemaal gestopt, maar de ernst en frequentie van de hoofdpijn neemt vaak uiteindelijk weer toe en dat maakt dat mensen, om in het dagelijks leven te kunnen functioneren, weer medicatie gaan gebruiken. Eerst maar één pil en langzaamaan steeds meer, wat weer resulteert in MOH. En de cirkel is rond. 

De beste aanpak is dan toch om de oorzaak van de sensitisatie (overgevoeligheid) van de hersenstam op te sporen en die weg te nemen. Er is duidelijk neuro-anatomisch bewijs dat een relatie aantoont tussen de bovenste nek en de hersenstam, en het staat vast dat nekspieren, gewrichten, ligamenten pijn naar het hoofd kunnen geven. Tijdelijke reproductie en vermindering van de bekende hoofdpijn bij onderzoek van de bovenste cervicale (nek)structuren bevestigt de betrokkenheid van de nek bij deze aandoening en de onderliggende hoofdpijn soort (migraine of tension-type hoofdpijn).

Lees patiënt ervaringen

Posttraumatisch Hoofdpijn (Concussion)

Na een hersenschudding kunt u binnen 7 dagen hoofdpijn krijgen die lijkt op migraine of spanningshoofdpijn. De pijn zit meestal aan de voorkant van uw voorhoofd of slaap. Het wordt meestal beschreven als een 'bonzende' of 'kloppende' pijn. Soms gaat het gepaard met misselijkheid en gevoeligheid voor licht en geluid. Als je na een periode van 3-6 weken nog steeds last hebt van wat je denkt dat post-traumatische hoofdpijn is, dan is het onwaarschijnlijk dat je hoofdpijn vanzelf overgaat. Post-concussion syndroom kan soms het gevolg zijn van een functiestoornis in de bovenste halswervelkolom(nek), in het bijzonder C1 (Atlas) of C2 (As) en C2,3 segment die een nauwe relatie hebben met de hersenstam. Na verloop van tijd raakt deze hersenstam gesensitseerd (overgevoelig en overprikkeld) en veroorzaakt voortdurende nekpijn, hoofdpijn en aanverwante symptomen.  

De beste aanpak is dan zeker de oorzaak van de overgevoeligheid van de hersenstam op te sporen en deze weg te nemen. Tijdelijke reproductie en vermindering van de bekende hoofdpijn bij onderzoek van de bovenste cervicale (nek) structuren bevestigt de betrokkenheid van de nek bij deze aandoening.

Lees patiënt ervaringen

Chronic Daily Headache (CDH)

Chronische dagelijkse hoofdpijn (CDH's) verwijst naar primaire hoofdpijn die optreedt op ten minste 15 dagen per maand, gedurende 4 of meer uren per dag, gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden. Classificeer de hoofdpijn op basis van de duur van de aanvallen. Secundaire hoofdpijn die lijkt op CDH wordt uitgesloten (infectie of tumor). CDH kan kenmerken hebben van zowel migraine als tension-type headache.
(Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International classification of headache disorders, 3rd edn. Cephalalgia 2018; 38: 1–211).

Er is duidelijk neuro-anatomisch bewijs dat een relatie aantoont tussen de bovenste nek en de hersenstam, en het staat vast dat nekspieren, gewrichten, ligamenten pijn naar het hoofd kunnen geven. Tijdelijke reproductie en vermindering van de bekende hoofdpijn bij onderzoek van de bovenste cervicale (nek)structuren bevestigt de betrokkenheid van de nek bij deze aandoening en de onderliggende hoofdpijn soort (migraine of tension-type hoofdpijn).

Lees patiënt ervaringen

Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn (CGH) presenteert zich als unilaterale pijn die begint in de nek en wordt veroorzaakt door benige structuren of zachte weefsels van de nek zelf. Het is een chronische en terugkerende hoofdpijn die meestal wordt opgeroepen tijdens bewegingen van de nek. Ze gaat vaak gepaard met een verminderd bewegingsbereik (ROM) van de nek. Prevalentie-schattingen variëren van 0,4%tot 2,5% van de algemene bevolking tot 15% tot 20% van de patiënten met chronische hoofdpijn en komt dus niet frequent voor.
(Headache Classification Committee of the International Headache Society. The International classification of headache disorders, 3rd edn. Cephalalgia 2018; 38: 1–211).

De reactie op een diagnostische blokkade van de zenuwtoevoer van deze cervicale structuren of een intra-articulaire injectie met een lokaal verdovingsmiddel in het symptomatische gewricht wordt beschouwd als het belangrijkste criterium voor de diagnose van cervicogene hoofdpijn.

Lees patiënt ervaringen

Sinushoofdpijn

Een vrij weinig voorkomende hoofdpijnsoort. Sinushoofdpijn treedt op als gevolg van verhoogde druk in uw sinussen. De sinussen zijn met lucht gevulde gebieden in het voorhoofd, het kaakbot en achter het neusbot. Wanneer deze ontstoken raken door een allergische reactie of infectie, kunnen ze opzwellen en meer slijm en snot produceren. Door deze overproductie kunnende kanalen die verantwoordelijk zijn voor het wegvloeien, verstopt raken - en dan stijgt de druk snel in de sinussen en veroorzaakt ernstige hoofdpijn. De pijn zal meestal erger zijn als u plotseling uw hoofd beweegt (bijvoorbeeld voorover buigt) of lichaamsbeweging doet.

Van belang, bij aanhoudende hoofdpijnklachten ondanks medische behandeling, is om aan te tonen of het de sinussen zijn die de hoofdpijn geven of een andere structuur zoals bijvoorbeeld de nek die een rol zou kunnen spelen in uw hoofdpijnklacht, door tijdelijke reproductie en verminderen van uw typerende hoofdpijn vanuit de hoge cervicale (nek)wervelkolom.

Lees patiënt ervaringen

Verhalen van patiënten

Van ‘life-changing’ tot ‘eindelijk rust’. Lees de patiënt ervaringen.

Lees alle ervaringen

"Een nieuw leven. Heel hartelijk bedankt PollyAnne: je gaf mijn leven terug"

José Beumer
Migraine

"Een wonder? Wellicht niet voor de medische wetenschap, maar zeker wel voor mij!"

Sacha
Clusterhoofdpijn

"Ik heb veel meer tijd en energie dus ik ben heel erg blij en dankbaar!"

Marijke Kuijper
Migraine
Door wie wordt u behandeld?

Over PollyAnne van Rookhuijzen

PollyAnne heeft haar Master of Headache Disorders in 2022 aan de universiteit van Kopenhagen behaald waar zij samen met een groep van 24 geselecteerde wereldwijde professionals (neurologen, kinderarts, fysiotherapeuten en tandartsen) de opleiding heeft gevolgd. Dit heeft de mogelijkheid gecreëerd om haar competenties op het gebied van de behandeling van hoofdpijn, diagnose en onderzoek te ontwikkelen en verbeteren.

Meer over PollyAnne

PollyAnne van Rookhuijzen

Eigenaar en praktijkleider

MSc of Headache Disorders

Certified Watson Headache® Practitioner

Master Manueel Therapeut

Extended Scope Manueel Therapeut

Eindelijk af van hoofdpijn-
of migraineklachten?

Neem contact op voor een intake, en ondervind de effectiviteit van onze aanpak.

Neem contact op