Voordat we de behandeling van uw hoofdpijn of migraine starten, vult u een hoofdpijn vragenformulier in. Aan de hand van dit formulier, een persoonlijk gesprek en verkregen uitslagen van reeds eerder uitgevoerde onderzoeken via huisarts of neuroloog (zoals bijv. een MRI en röntgenfoto’s) volgt een voorlopige diagnose en kunnen we mogelijke nek betrokkenheid vaststellen op grond van uw presentatie van uw hoofdpijn- en migraine klachten. Over het algemeen kunnen we stellen dat als uw hoofdpijn of migraine zich aan 2 zijden van het hoofd bevindt, zich binnen 1 hoofdpijn- of migraineaanval van links naar rechts verplaatst (of vice versa) of zich dan alleen links, dan alleen rechts bevindt van uw hoofd of na trauma, dat dit een duidelijk aanwijsbare indicatie is voor betrokkenheid van de nek in uw hoofdpijn- en migraine klachten.

Eerste behandeling

Voorafgaand aan de eerste behandeling ontvangt u ter invulling een uitgebreide hoofdpijnklachten vragenlijst. Wanneer u deze vragenlijst heeft geretourneerd, zal deze vóór de eerste behandeling worden beoordeeld.

Tarieven

 • De eerste behandeling zal een uur in beslag nemen:
  Intake, bespreking van de vragenlijst en een volledig onderzoek en behandeling
  Tarief 200 euro
 • Vervolgbehandeling duurt een half uur
  Tarief  90 euro
 • Aangevraagde verslaglegging
  Tarief 85 euro

Gereserveerde tijd voor een behandeling welke niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht met de onderstaande tarieven voor niet nagekomen afspraken:

1. Intake en behandeling (1 uur) - 100 euro

2. Consult (half uur) - 45 euro

LET OP!

Indien u de declaraties indient bij uw zorgverzekeraar kan het zijn dat deze niet of gedeeltelijk vergoed zullen worden. U zou recht moeten hebben op een restitutie bedrag voor manuele therapie van uw eigen zorgverzekeraar. Deze bedragen kunnen dus verschillen per zorgverzekeraar.

Na 4 tot 5  behandelingen moet er een significant verschil aantoonbaar zijn (intensiteit van de pijn vermindert, frequentie hoofdpijn vermindert en/of hoofdpijn klachtenvrij), om door te kunnen en willen gaan met de behandeling en een goede uitkomst te verwachten.
Dus geen onnodig lange behandeltrajecten en dure uitgaven zonder resultaat.

Aanvullende gegevens